2020-02-22 Szavalóverseny

Február 22-én tartottuk a Körünk által meghirdetett Wass Albert vers- és prózamondó versenyt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy nem csak városunkból, de Szentesről és Zentáról, valamint Felsőhegyről is érkeztek versmondók, akiknek egy-egy Wass Albert verset, vagy prózarészletet kellett előadniuk, valamint egy magyar írótól vagy költőtől választhattak előadni kívánt darabot.

 

A zsűri tagjai voltak: Diószegi Szabó Pál, Benkő László és Hegyiné Csernus Judit.

A megmérettetés után senki nem távozott üres kézzel, emléklapot és ajándék könyvet kaptak a versenyzők, míg a hallgatóság, a közönség egy gazdag délelőttöt tölthetett az irodalom bűvkörében.