Előadás Tornyai János születésének 150. évfordulója tiszteletére

Tóth Károly művészettörténész 2019. január 10-én „Az irodalom, mint inspirációs forrás Tornyai János életművében” címmel tartott előadást a Németh László Városi Könyvtárban Tornyai János születésének 150. évfordulója tiszteletére a Wass Albert Irodalompártoló Kör felkérését követően.

Meghívó

Az előadás januári időpontjának kiválasztásakor döntő szempont volt, hogy a festőművész 1869. január 18-án látta meg a napvilágot Hódmezővásárhelyen. Tóth Károly előadásában azt mutatta be részletesen, hogy Tornyai János szerteágazó életművében milyen kapcsolódási pontok fedezhetők fel a magyar irodalmi élethez és a világirodalomhoz.

t3

Az előadás elején bemutatta azokat a helyszíneket (iskolák, irodalmi szalonok, kávéházi művészasztalok), ahol Tornyai író, költő ismerőseit megismerte, illetve irodalmi műveltségét megszerezte. Az előadás második részében Tornyai irodalmi olvasmányairól esett szó. A magyar klasszikusok mellett számos azóta is elismerésnek örvendő (pl. Ady Endre) kortársa, illetve néhány már kevésbé ismert szerző neve is szóba került (pl. Ambrus Zoltán, Justh Zsigmond).

A festőművész korabeli levelezéséből, illetve naplófeljegyzéseiből rekonstruálható, hogy több olyan akkor divatos és ismert regényt olvasott, amelyeket az irodalomtörténet azóta tipikusa a századfordulós művészregény (Künstlerroman) kategóriájába sorol. (pl. Ambrus Zoltán: Midas király, Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe Lengyel Menyhért: Hálás utókor, utóbbi dráma). A művészregény a fejődési regény egy olyan alfaja, amelynek főszereplője művészi (esetleg írói, újságírói) karrierre vágynak és a regény cselekménye, konfliktusa e körül bontakozik ki.

t2

Tóth Károly meglátása szerint Tornyai művészi önképét és hitvallását nagyban meghatározták, megerősítették ilyen jellegű olvasmányai. Az előadás harmadik részében Tóth Károly olyan Tornyai grafikákat és festményeket vetített, amelyekről azt lehet feltételezni, hogy azok megszületéséhez irodalmi olvasmányélmények is hozzájárultak. Az előadó kiemelt több olyan művet, amelyek  irodalmi művekből származó idézetek is tetten érhetők a címadásban.

Zárásként Tóth Károly szót ejtett néhány olyan irodalompártoló kezdeményezésről (az A Jövendő folyóirat létrehozása, a hódmezővásárhelyi Irodalmi és Képzőművészeti Egyesület megalapítása), amelyben Tornyai személyesen is részt vett, kulturális programjának megfelelően. Az előadás során több irodalmi idézet, illetve szavalat is elhangzott, a Tornyai által kedvelt és nagyra becsült szerzőktől (pl. Ady Endre, Lévay József)