2022-05-27

A Kárász József Irodalmi Kör meghívta Egyesületünket a Kör megalakulásának 15. évfordulóján tartott irodalmi estjére.

cs

AZ IRODALOM SZOLGÁLATÁBAN

Másfél évtizede már annak, hogy a könyvtár égisze alatt megalakult a Kárász József Irodalmi Kör. Elsősorban azzal a céllal, hogy a kör hatékony működtetésével szakmai segítséget nyújthassanak a Hódmezővásárhelyen és környékén élő, író-alkotó embereknek a kibontakozásra.S egy irodalmi műhely létrehozásával hozzájárulhassanak a tehetséges írók, költők elindításához. Elért eredményeik, helyi és vidéki rendezvényeik: könyvbemutatók, író-olvasótalálkozók azt mutatják, hogy az irodalmi kör betöltötte küldetését.

 

Ebből az alkalomból „Vallomások és emlékek – versben és prózában” címmel zenés irodalmi estet adtak május 27-én a Németh László Városi Könyvtárban a város irodalomkedvelő közönségének. Az estet megtisztelték jelenlétükkel a velük együttműködő társirodalmi szervezetek képviselői: az Algyői Tollforgatóktól Oláh Ernő és felesége, a csongrádi Faludy György Irodalmi Műhelytől Góg János elnök és Sebestyén István, a Somogyi-könyvtár Íróklubjától Dr. Bálint Jánosné, Bullás Mária és Bondár Zsuzsanna.

1

Mint kiderült, Kárász József szellemi örökségének ápolása mellett arra is volt gondja az irodalmi kör tagjainak az elmúlt 15 év alatt, hogy a nagy vásárhelyi író születésnapját a Vásárhelyi Széppróza Napjává nyilvánítsák, és minden évben megrendezzék. Az irodalmi körnek Petreczné Tobai Rózsa közreműködésével négy éve honlapja, ez évtől pedig Irodalmi Vetés Magazinja is van, mely egyre népszerűbb. Fehér Józsefnek, a Kárász Kör alapítóelnökének az elmúlt tizenötéves közösségi munkát áttekintő beszámolója után elhunyt tagjaikra emlékeztek.

2

A kör tagjainak színvonalas műsorát a társszervezetek képviselőinek köszöntői és ajándékai követték.A Kárász Kör nevében Fehér József Barátságtollakat nyújtott át nekik, hangsúlyozva a tollbarátság fontosságát.

3

„Mi dolgunk a világon?”– tette fel végül a kérdést Vörösmarty Mihályt idézve.– Alkotni, alkotni, alkotni. Hiszen ez a küldetésünk.

A kör elnöksége kitüntetésben részesítette az alapítókat, a kör volt vezetőit, elnökségi tagjait. Kárász József Emlékére Örökös Tagja elismerésben részesült v. Czikora András és Gyulafalviné Koncz Márta. Kárász József Emlékére Díszoklevelet kapott Hegyiné Csernus Judit és Sulyok Csaba.

csj

Kárász József Emlékére Aranytoll Díjat adományozott az elnökség PetrecznéTobai Rózsának, Kárász József Emlékére Nívódíjat Arany-Tóth Katalinnak és fényesi Tóth Jánosnak.