2022-04-14

 

2020.04.09-én tartotta volna Czeglédi Ernő Márai Sándorról szóló "idézőjét" - ám a covid terjedése miatt akkorra bezárt a könyvtár.

Most újra lehetőség nyílt az előadás megtartására, ezért invitáljuk Mindazokat, akik szívesen hallanak az íróról - április 14-én 17 órára a könyvtár olvasótermébe.

Meghívónkat itt olvashatja.

Irodalompártoló egyesületünk áprilisi rendezvényén „Írtam, mert valamit el akartam mondani.” címmel Márai Sándor életét és munkásságát idézte Czeglédi Ernő.

ms1

 

Márai Sándor életútja az egyik legkülönösebb a XX. századi magyar írók között. Már az 1930-as években korának egyik legismertebb és leg elismertebb írói közé tartozott. Amikor azonban 1948-ban elhagyta hazáját, tudatosan és következetesen kiiktatták a hazai irodalmi életből, és 1989-ben bekövetkezett haláláig itthon nemzedékek nem ismerték, nem ismerhették a nevét és műveit. Ez nem csak emigráns létének, és bolsevizmus ellenességének tudható be, hanem annak is, hogy ő volt a művelt és jómódú magyar polgárság irodalmi képviselője, és erről az időközben letűnt rétegről a szocializmus időszakában nem lehetett beszélni.

Műveinek terjedelme Jókaiéval vetekszik, életében 1948-ig itthon, majd külföldön közel 90 első kiadású kötete jelent meg. Több műfajban is maradandót alkotott. Versei mellett emlékezetesek regényei, útirajzai, elbeszélései. Több nagysikerű színdarabot, rádiós hangjátékot, sőt televíziós színjátékot is írt. Élete során számtalan újságba írt irodalmi értékű tárcákat, karcolatokat, prózai epigrammákat, melyeket később önálló kötetekben is megjelentetett.

Több mint 45 éven át – 1943-tól 1989-ig - írt naplóival, ezek erősen szűkített válogatásának kiadásával sajátos műfajt teremtett. Ebben a formában találta meg leginkább a stílusát, a felszabadult, minden modorosságtól mentes közlést.

A magyar olvasók a rendszerváltozást követően ismerhették meg kalandos, de kivételesen gazdag életútját, kiváló műveit. Kéziratai, kiterjedt levelezése, gondosan kezelt írói hagyatéka halála után több részletben került haza az Egyesült Államokból a Petőfi Irodalmi Múzeumba.

Az irodalomtörténészek által is lezártnak hitt életműről kiderült, hogy sok publikálatlan írást is rejt. Ezek egy részét a Márai kutatók feldolgozták, megjelentették. Legnagyobb ilyen vállalkozás naplóinak teljes szövegű kiadása volt 18 vaskos kötetben közel 11 ezer oldalon.

Márai Sándor népszerűségét jelzi, hogy az elmúlt 30 évben itthon – mindig magas példányszámban - több mint 100 kötete jelent meg. Egy felmérés szerint ma már minden magyar könyvespolcán legalább egy Márai kötet található.

A XX. század egyik legnagyobb magyar íróját bemutató vetített képes előadást Hegyiné Csernus Judit értő, kiemelkedő színvonalú felolvasásai tették teljessé.

ms2