Tájnyelvöt bemutató beszélgetés

A HISZK Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola magyar tanárának, Bacsó Ilonának a  mögkeresésire 2019. április 3-án, de. 9 órátul a vásárhelyi tájnyelvöt bemutató beszélgetésre került sor.

A tanárnő osztálya is részt vött a Határtalanul elnevezésű testvériskolai cserekiránduláson 2018-ban. Ennek viszonzásául most az erdélyi,  Székelykeresztúri Zeyk Domokos Technológiai Líceum középiskolás osztályát  és kísérőtanáraikat látták vendégül itt, Hódmezővásárhelyön. Négynapos itt tartózkodásuk ëgyik állomása volt a Németh László Városi könyvtárban mögröndözött beszélgetés.

Bacsó Ilona kérdéseire Benkő László a Wass Albert Kör elnöke, a tájnyelvi olvasókönyv (Írások vásárhelyi nyelvön)  ëgyik szerkesztője válaszolt. Szó esött vásárhelyi anyanyelvünk történetirül, nyelvi sajátosságairul, helyi tájszavakrúl, mög a jellegzetös szólás-mondásokrul. Közreműködtek az Eötvös végzős diákjai, akik vásárhelyi népköltészeti és dalszövegökkel színösítötték a jó hangulatú beszélgetést.